7 najpotężniejszych starożytnych cywilizacji

Cywilizacja to społeczeństwo, które osiągnęło wysoki stopień złożoności w swojej organizacji. W tym sensie cywilizacje są zgrupowaniami ludzi na danym terytorium, posiadającymi własne cechy charakterystyczne w zakresie struktury społecznej, organizacji politycznej, obyczajów, technologii, systemu gospodarczego i eksploatacji zasobów. Cywilizacje mogły zacząć się rozwijać i osiągać stopień złożoności niezbędny do uznania ich za takie wraz z wynalezieniem pisma, co wyznacza koniec Epoki Metalu i początek Epoki Starożytnej.

1. Starożytna Mezopotamia

Mezopotamia to nazwa nadana obszarowi na terenie dzisiejszego Bliskiego Wschodu, pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys, czyli obszarom bezludnym oraz północno-wschodniej części współczesnego Iraku i Syrii. Niezależnie od wszystkiego, ważne jest to, że społeczności ludzkie, które zamieszkiwały ten region w Starożytności, były tymi, które rozwinęły pierwsze ludzkie cywilizacje. Stąd mówi się, że kolebką ludzkiego społeczeństwa jest starożytna Mezopotamia.

2. Cywilizacja sumeryjska

Cywilizacja sumeryjska uważana jest za pierwszą i najstarszą cywilizację ludzką. Sumerowie, choć ich pochodzenie jest niepewne, byli pierwszymi, którzy zasiedlili południową Mezopotamię i rozwinęli społeczeństwo o wystarczającej złożoności, by uznać je za cywilizację.

3. Cywilizacja babilońska

Przenosząc się w czasie do starożytnej Mezopotamii, natrafiamy na cywilizację babilońską. Babilończycy przybyli do Mezopotamii znad Zatoki Perskiej w 1800 r. p.n.e., zakładając imperium paleobabilońskie (które trwało do 1590 r. p.n.e.) i zmieniając nazwę Mezopotamii na Babilonia.

4. Starożytny Egipt

Opuszczamy starożytną Mezopotamię i przenosimy się do starożytnego Egiptu, okresu historii, który miał miejsce między 3150 r. p.n.e. a 30 r. p.n.e. Cywilizacja egipska powstała w wyniku zgrupowania osad wzdłuż brzegów środkowego i dolnego biegu rzeki Nil i jest prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych cywilizacji starożytnych, głównie ze względu na liczne wynalazki. Dowiedz się, jakie były to wynalazki: ortofrajda.pl

5. Starożytne Chiny

Starożytne Chiny były cywilizacją, która rozwinęła się między 1600 r. p.n.e. a 221 r. p.n.e. na terenie dzisiejszych Chin, a konkretnie w regionie dorzecza Żółtej Rzeki. Była to ważna cywilizacja, między innymi z powodu wynalezienie papieru i jedwabiu.

6. Starożytna Grecja

Starożytna Grecja to kolejna z najbardziej znanych i szanowanych cywilizacji. Cywilizacja grecka jest kolebką kultury zachodniej i trwała od 1200 r. p.n.e. do 146 r. p.n.e., kiedy to Grecja została podbita przez Imperium Rzymskie.

7. Starożytny Rzym

Kończymy tę podróż z cywilizacją, której upadek położył kres epoce starożytnej: Cesarstwem Rzymskim. Cywilizacja rzymska narodziła się w dzisiejszym mieście Rzym, założonym w VIII w. p.n.e. po zgrupowaniu ludów zamieszkujących dzisiejsze Włochy.

Imperium Rzymskie nie tylko podbiło całą Europę, Afrykę Północną i część Bliskiego Wschodu, co uczyniło z niego najsilniejszą starożytną cywilizację, ale ich język, łacina, był językiem ojczystym wielu współczesnych języków, takich jak włoski, hiszpański, portugalski, kataloński i galicyjski.