Skarby rzymskiej architektury. Koloseum

Rzymskie teatry są budowlami wyjątkowymi, a ich ruiny mogą na współczesnych miłośnikach architektury zrobić ogromne wrażenie. Wiele z nich stało się ważnymi atrakcjami turystycznymi, które koniecznie trzeba zobaczyć w czasie wycieczki o Wiecznym Mieście. Jedną z najwspanialszych budowli tego typu, jakimi może się obecnie pochwalić Rzym, jest Koloseum. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu?

O rzymskich teatrach słów kilka

Zanim przejdziemy do Koloseum, poświęćmy chwilkę na omówienie najważniejszych cech rzymskich teatrów. Były one obiektami niezwykle ważnymi na terenie dawnego Imperium. Z pewnością można je zaliczyć do grona najważniejszych budowli użyteczności publicznej, jakimi mógł się pochwalić dawny Rzym. Choć każdy teatr miał swą specyfikę, wiele je łączyło. Rzymskie teatry były budowlami odkrytymi, w których wykorzystywano jedynie płachty materiału jako zabezpieczenie przez zbyt silnym słońcem. Teatry takie posiadały scenę oraz kurtynę, która bardzo często zdobiona była wizerunkami rzymskich bóstw. Teatry miały być budowlami pięknymi i funkcjonalnymi, miały też podkreślać potęgę Imperium. Najsłynniejszy ze wszystkich teatrów Wiecznego Miasta bez wątpienia może być symbolem bogactwa oraz potęgi dawnego Rzymu. Co warto wiedzieć na jego temat?

Rola maski w życiu społecznej

Koloseum: najsłynniejszy amfiteatr antycznego świata

Wzniesiony jako amfiteatr Flawiuszów, szybko stał się jednym z najważniejszych i największych teatrów rzymskich. Dziś jest on obowiązkowym punktem w programie każdej wycieczki odwiedzającej Rzym, przed wiekami był z kolei najważniejszym miejscem dla tych Rzymian, którzy stawiali na towarzyskie spotkania i kulturę. Zbudowane przez Wespazjana, ukończone przez Domicjana w 81 roku n. e., stało się Koloseum jednym z najsłynniejszych przykładów architektury starożytnego Rzymu. Było też Koloseum ważnym miejscem spotkań, choć do historii trafiło głównie jako arena krwawych widowisk. To właśnie tu spotykano się, by podziwiać walki zwierząt oraz gladiatorów, tu urządzano widowiskowe bitwy morskie oraz polowania. O tym, jak wielkim powodzeniem takie formy rozrywki cieszyły się w dawnym Rzymie, najlepiej świadczyć może potężna widownia na około 50 tysięcy widzów.

Koloseum kojarzone jest z krwawymi widowiskami, jednak nie zniechęca to turystów odwiedzających Rzym. W czasie wycieczki po Wiecznym Mieście chętnie oglądają oni ten słynny amfiteatr, który do dziś zadziwia swą potęgą oraz rozwiązaniami, które uczyniły zeń budowlę niezwykle funkcjonalną.